Menu

PŘEDMĚŘICE NAD LABEM

| OFICIÁLNÍ WEB OBCE |

Podstránky

Dotace

eu
VÍCEÚČELOVÉ POLYTECHNICKÉ DÍLNY A UČEBNA IT

projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008126
Příjemce dotace: Obec Předměřice nad Labem
Výzva: 10. výzva-ITI-Pardubice
Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady: 14 669 197,00 Kč
Dotace: 3 600 000,00 Kč

Stručný popis projektu

V rámci projektu bude vybudována nová učebna polytechnických dílen a nová počítačová učebna IT. V rámci učebny IT bude stávající prostor rozšířen a stavebně upraven. Vedlejší místnost pak bude přebudována na odborný kabinet a zázemí pro IT učebnu. Polytechnická učebna vznikne přebudováním původní školní knihovny.
Tento prostor bude rozdělen na dvě části - učebna pro výuku pracovních činností a keramická dílna. Součástí projektu bude výstavba výtahu k zajištění bezbariérovosti.

Doba realizace projektu je do 31. 8. 2019.


PROJEKT
Předměřice nad Labem - infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
byl spolufinancován Evropskou unií.
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_040/0002659
Příjemce dotace: Obec Předměřice nad Labem
Výzva: 40. výzva IROP - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1 (MRR)

Stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků:

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit bezpečnost pěších a veřejné hromadné dopravy. Dojde ke zkvalitnění a zpřístupnění dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, která pro ně v současné době není přizpůsobená.
dotace_eu
PROJEKT
ZŠ Předměřice nad Labem-Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání 2
byl spolufinancován Evropskou unií.
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001632
Příjemce dotace: Obec Předměřice nad Labem
Výzva: 111. výzva IROP - Základní školy II. - SC 4.1 (MRR)


Stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků:

Cílem projektu je vytvořit moderní a plně vybavené prostředí, kde se žáci mohou vzdělávat podle nejmodernějších standardů. Cílem je také zvýšit efektivitu a dostupnost vzdělávání na ZŠ Předměřice nad Labem.
dotace_eu


Královéhradecký kraj  každoročně poskytuje obci dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
Adresa úřadu:
Obec Předměřice nad Labem
Obránců míru 18
503 02 Předměřice nad Labem


495 581 154


Podatelna:
Alena Šikýřová
606 050 476
podatelna@pnl.cz

Číslo účtu:
3125511/0100

Formuláře/žádosti
Starostka:
Stanislava Marková
724 187 055
starosta@pnl.cz

Účetní:
Eva Žáková
725 182 904
ucetni@pnl.cz

Technik:
Ing. Vladimír Fejfar
724 396 534
technik@pnl.cz

CzechPoint a poplatky:
Helena Petrová
702 190 117
referent@pnl.cz
GDPR

© 2024 Obec Předměřice nad Labem