Menu

PŘEDMĚŘICE NAD LABEM

| OFICIÁLNÍ WEB OBCE |


Aktuality / Úřední deska

12.07.2024
Aktuality
Upozornění 
02.07.2024
Rozpočty
3. úprava rozpočtu na rok 2024
02.07.2024
Aktuality
Důležité - informace o odpadech
02.07.2024
Aktuality
Upozornění
02.07.2024
Úřední deska
3. úprava rozpočtu na rok 2024
28.06.2024
Usnesení
Usnesení ze zasedání ZO ze dne 24.6.2024
28.06.2024
Úřední deska
Usnesení ze zasedání ZO ze dne 24.6.2024
28.06.2024
Úřední deska
Veřejná vyhláška_Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Předměřice nad Labem 2015 - 2024
Všechny aktuality     Úřední deskaInformace o odstávkách dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


Informace o čerpání dotací

eu
VÍCEÚČELOVÉ POLYTECHNICKÉ DÍLNY A UČEBNA IT

projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008126
Příjemce dotace: Obec Předměřice nad Labem
Výzva: 10. výzva-ITI-Pardubice
Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady: 14 669 197,00 Kč
Dotace: 3 600 000,00 Kč

Stručný popis projektu

V rámci projektu bude vybudována nová učebna polytechnických dílen a nová počítačová učebna IT. V rámci učebny IT bude stávající prostor rozšířen a stavebně upraven. Vedlejší místnost pak bude přebudována na odborný kabinet a zázemí pro IT učebnu. Polytechnická učebna vznikne přebudováním původní školní knihovny.
Tento prostor bude rozdělen na dvě části - učebna pro výuku pracovních činností a keramická dílna. Součástí projektu bude výstavba výtahu k zajištění bezbariérovosti.

Doba realizace projektu je do 31. 8. 2019.


PROJEKT
Předměřice nad Labem - infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
byl spolufinancován Evropskou unií.
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_040/0002659
Příjemce dotace: Obec Předměřice nad Labem
Výzva: 40. výzva IROP - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1 (MRR)

Stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků:

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit bezpečnost pěších a veřejné hromadné dopravy. Dojde ke zkvalitnění a zpřístupnění dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, která pro ně v současné době není přizpůsobená.
dotace_eu
PROJEKT
ZŠ Předměřice nad Labem-Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání 2
byl spolufinancován Evropskou unií.
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001632
Příjemce dotace: Obec Předměřice nad Labem
Výzva: 111. výzva IROP - Základní školy II. - SC 4.1 (MRR)


Stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků:

Cílem projektu je vytvořit moderní a plně vybavené prostředí, kde se žáci mohou vzdělávat podle nejmodernějších standardů. Cílem je také zvýšit efektivitu a dostupnost vzdělávání na ZŠ Předměřice nad Labem.
dotace_eu


Královéhradecký kraj  každoročně poskytuje obci dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.

Základní informacePracovní doba

Po, St, Pá: 07:00-12:00 / 13:00-15:00
Út, Čt: 07:00-12:00 / 13:00-16-00

Úřední hodiny

Út, Čt: 08:00-12:00 / 13:00-16-00

V jiných časech možno pouze po telefonické domluvě

Adresa úřadu

Obec Předměřice nad Labem
Obránců míru 18
503 02 Předměřice nad Labem

Kontakt

495 581 154
Podatelna: podatelna@pnl.cz

Ověřování podpisů

Helena Petrová
702 190 117

Kontaktní osoby

Starostka: Stanislava Marková
724 187 055
starosta@pnl.cz

Účetní: Eva Žáková
725 182 904
ucetni@pnl.cz

Technik: Ing. Vladimír Fejfar
technik@pnl.cz
724 396 534
Adresa úřadu:
Obec Předměřice nad Labem
Obránců míru 18
503 02 Předměřice nad Labem


495 581 154


Podatelna:
Alena Šikýřová
606 050 476
podatelna@pnl.cz

Číslo účtu:
3125511/0100

Formuláře/žádosti
Starostka:
Stanislava Marková
724 187 055
starosta@pnl.cz

Účetní:
Eva Žáková
725 182 904
ucetni@pnl.cz

Technik:
Ing. Vladimír Fejfar
724 396 534
technik@pnl.cz

CzechPoint a poplatky:
Helena Petrová
702 190 117
referent@pnl.cz
GDPR

© 2024 Obec Předměřice nad Labem