Menu

PŘEDMĚŘICE NAD LABEM

| OFICIÁLNÍ WEB OBCE |

Podstránky

Krizové řízení

Obec Předměřice nad Labem krizový štáb běžně nezřizuje, se zřízením krizového štábu (dále jen KŠ) se počítá pouze v mimořádných případech při závažném ohrožení obce. Při zřízení krizového štábu bude využita povodňová komise, rozšířená podle potřeby o další členy z řad zaměstnanců.
Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Pro potřeby obce Předměřice nad Labem je zpracován PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události.
Plán činnosti orgánů obce Předměřice nad Labem je základním dokumentem pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku občanů nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí. Je vyhotoven v písemné a elektronické podobě a je uložen u starostky obce.

Doporučujeme všem občanům seznámit se s webovými stránkami statutárního města Hradec Králové na www.hradeckralove.org, kde v části Mimořádné události a krizové situace jsou dopodrobna a přehledně uvedeny návody jak si počínat v případě rozsáhlých mimořádných událostí.
Podobné návody lze najít i na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz nebo Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje www.hzscr.cz.


Přiložené soubory:

fileVšeobecné zásady chování při mimořádné situaci
fileKrizová karta
Adresa úřadu:
Obec Předměřice nad Labem
Obránců míru 18
503 02 Předměřice nad Labem


495 581 154


Podatelna:
Alena Šikýřová
606 050 476
podatelna@pnl.cz

Číslo účtu:
3125511/0100

Formuláře/žádosti
Starostka:
Stanislava Marková
724 187 055
starosta@pnl.cz

Účetní:
Eva Žáková
725 182 904
ucetni@pnl.cz

Technik:
Ing. Vladimír Fejfar
724 396 534
technik@pnl.cz

CzechPoint a poplatky:
Helena Petrová
702 190 117
referent@pnl.cz
GDPR

© 2024 Obec Předměřice nad Labem