Menu

PŘEDMĚŘICE NAD LABEM

| OFICIÁLNÍ WEB OBCE |

Podstránky

Úřední deska

Vyhledat:
Datum od:
Datum do:
30.06.2014-30.07.2014
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení. Změna stavby před dokončením ve věci Kanalizace Předměřice nad Labem.
file Veřejná vyhláška

16.06.2014-25.06.2014
Pozvánka na ZO dne 23.6.2014


file Pozvánka na ZO dne 23.6.2014

28.05.2014-28.06.2014
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
file veřejná vyhláška

27.05.2014-16.06.2014
Záměr prodeje pozemku

Obec Předměřice nad Labem má záměr prodat pozemek parc.č. 875/24, který je veden u Katastrálního pracoviště HK na LV 10001 - obec Předměřice nad Labem o výměře 37 m2,.
file Záměr prodeje pozemku

27.05.2014-16.06.2014
Záměr prodeje pozemků

Obec Předměřice nad Labem má záměr prodat část pozemků parc.č. 102/25, celk.výměra 1103 m2-prodej výměra 27 m2, parc.č. 102/28, celk.výměra 1846 m2-prodej výměra - 452m2,parc.č. 102/29, celk. výměra 48 m2- prodej výměra 25 m2.
file Záměr prodeje pozemků

08.05.2014-20.05.2014
Pozvánka na zasedání ZO dne 19.5.2014


file Pozvánka na zasedání ZO dne 19.5.2014

07.05.2014-31.05.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu-květen 2014


file Oznámení o době a místě konání voleb - Evropský parlament 2014

25.04.2014-30.05.2014
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2014

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2014
file Daň z novitosti _3
file Daň z novitosti _2
file Daň z nemovitosti _ 1

24.04.2014-24.05.2014
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Vlastník-Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Provozovatel - Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové:
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
file Tabulka - 2
file Tabulka - 1

09.04.2014-30.06.2014
Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předměřice nad Labem za rok 2013

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce předměřice nad labem za rok 2013
file CH-Výkazy ZŠ a MŠ
file H-Závěrečný účet ZŠ a MŠ-úvod
file G-Opatření-Audit
file F-Audit
file E-Výkaz zisku a ztráty
file D-Rozvaha
file C-Příloha
file B-Fin 2-12M k 31.12.2013
file A-Závěrečný účet - úvod

08.04.2014-31.05.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu 2014

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu - 23. a 24.květen 2014
file Sídlo volebních okrsků - volby květen 2014

28.03.2014-28.04.2014
Mimořádná veterinární opatření

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření.
file Vyhláška - veterinární opatření

25.03.2014-30.04.2014
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.
file Výzva pro vlastníky nemovitostí
file Seznam vlastníků nemovitostí

24.03.2014-30.05.2014
Volby do Evropského parlamentu 2014

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise do Evropského parlamentu - květen 2014.
file Volby 2014-1

06.03.2014-18.03.2014
Pozvánka na ZO dne 17.3.2014


file Pozvánka na ZO dne 17.3.2014

12.02.2014-12.03.2014
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Revitalizace železniční trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov" zařazeného v kategorii II, bod 9.2 přílohy č.1 zákona
file Veřejná vyhláška - revitalizace trati

05.02.2014-05.03.2014
Veřejná vyhláška - HelaPC

Veřejná vyhláška - Rozhodnutío umístění stavby. Liniová stavba elektronických komunikací, optický kabel HelaPC Předměřice nad Labem-Locenice.
file Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

21.01.2014-21.02.2014
Veřejná vyhláška - ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem

Věřejná vyhláška Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Labem - převzetí písemnosti
file Veřejná vyhlaška ZŠ

09.12.2013-20.12.2013
Pozvánka ZO dne 16.12.2013

Pozvánka na ZO dne 16.12.2013
file Pozvánka na ZO dne 16.12.2013

02.12.2013-02.12.2013
Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení územního žízení - Liniová stavba elektronických komunikací optický kabel HelaPC Předměřice nad Labem - Lochenice v obci Předměřice nad Labem a Lochenice.
file Veřejná vyhláška - HelaPc

Adresa úřadu:
Obec Předměřice nad Labem
Obránců míru 18
503 02 Předměřice nad Labem


495 581 154


Podatelna:
Alena Šikýřová
606 050 476
podatelna@pnl.cz

Číslo účtu:
3125511/0100

Formuláře/žádosti
Starostka:
Stanislava Marková
724 187 055
starosta@pnl.cz

Účetní:
Eva Žáková
725 182 904
ucetni@pnl.cz

Stavební technik:
Ing. Vladimír Fejfar
724 396 534
technik@pnl.cz

CzechPoint a poplatky:
Helena Petrová
702 190 117
referent@pnl.cz
GDPR© 2023 Obec Předměřice nad Labem