Menu

PŘEDMĚŘICE NAD LABEM

| OFICIÁLNÍ WEB OBCE |

Podstránky

Úřední deska

Vyhledat:
Datum od:
Datum do:
11.06.2015-20.06.2015
Pozvánka na ZO dne 18.6.2015


file Pozvánka na ZO dne 18.6.2015

22.05.2015-05.06.2015
Pozvánka na zasedání ZO dne 1.6.2015


file Pozvánka

29.04.2015-31.07.2015
Upozornění pro občany na částečnou uzavírku silnice III/29912 ( ul. Průmyslová) ve dnech od 4.5.2015 do 31.7.2015 z důvodu budování kanalizačního řádu v obci.


file situační mapa
file uzavírka Průmyslová ulice

29.04.2015-02.06.2015
Veřejná vyhláška Finančního úřadu Hradec Králové


file příloha č.2
file příloha č.1
file veřejná vyhláška FU

24.04.2015-10.05.2015
Pozvánka na zasedání ZO dne 4.5.2015


file Pozvánka na zasedání ZO dne 4.5.2015

24.04.2015-24.05.2015
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné


file Vyúčtování

17.04.2015-17.05.2015
Veřejná vyhláška o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe


file Návrh opatření
file Vyhláška

14.04.2015-30.05.2015
Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předměřice nad Labem za rok 2014


file CH_Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ
file I_Příloha ZŠ a MŠ
file H_Rozvaha ZŠ a MŠ
file G_Sumární výsledovka
file F_AUDIT
file E_PRILOHA
file D_VÝSLEDOVKA
file C_ROZVAHA
file B_FIN 2 12M
file A_Závěrečný účet - úvod

09.04.2015-09.05.2015
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství


file Oznámení o návrzích opatření
file Veřejná vyhláška

01.04.2015-01.05.2015
Veřejná vyhláška - oznámení pokračování stavebního řízení

Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov "Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov.
file Veřejná vyhláška

30.03.2015-30.11.2015
Možnost likvidace bioodpadu pro občany


file Bioodpad

26.03.2015-26.04.2015
Oznámení o záměru pronájmu

Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor pro provozování zubní ordinace.
file Oznámení o záměru pronájmu

26.03.2015-26.04.2015
Oznámení o záměru pronájmu

Oznámení o záměru pronájmu prostor lékárny.
file Oznámení o záměru pronájmu

20.02.2015-03.03.2015
Pozvánka na ZO dne 2.3.2015


file Pozvánka na ZO dne 2.3.2015

17.02.2015-17.03.2015
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem


file seznam nemovitostí
file nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

03.02.2015-03.03.2015
Posuzování vlivu koncepce

Posuzování vlivu koncepce
"Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014 - 2020"
file Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

20.01.2015-20.02.2015
Veřejná vyhláška - Hela PC

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby.
Liniová stavba sítě elektronických komunikací - Optická trasa Hela PC Předměřice nad Labem, 2. etapa v obci Předměřice nad Labem.
file Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

20.01.2015-20.02.2015
Záměr prodeje pozemků

Obec Předměřice nad Labem má záměr prodat části pozemků - viz příloha.
file záměr prodeje pozemků

20.01.2015-20.02.2015
Záměr pronájmu pozemku

Obec Předměřice nad Labem zveřejňuje záměr pronájmu obecního pozemku - viz příloha.
file pronájem pozemku

09.01.2015-31.01.2015
Veřejná vyhláška - "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"

Informace o oznámení koncepce Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.
file Veřejná vyhláška

Adresa úřadu:
Obec Předměřice nad Labem
Obránců míru 18
503 02 Předměřice nad Labem


495 581 154


Podatelna:
Alena Šikýřová
606 050 476
podatelna@pnl.cz

Číslo účtu:
3125511/0100

Formuláře/žádosti
Starostka:
Stanislava Marková
724 187 055
starosta@pnl.cz

Účetní:
Eva Žáková
725 182 904
ucetni@pnl.cz

Stavební technik:
Ing. Vladimír Fejfar
724 396 534
technik@pnl.cz

CzechPoint a poplatky:
Helena Petrová
702 190 117
referent@pnl.cz
GDPR© 2023 Obec Předměřice nad Labem