Menu

PŘEDMĚŘICE NAD LABEM

| OFICIÁLNÍ WEB OBCE |

Podstránky

Úřední deska

Vyhledat:
Datum od:
Datum do:
02.05.2018-02.06.2018
Veřejná vyhláška - Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu


file žádost
file nabídka pozemků
file Informace

30.04.2018-30.05.2018
Královéhradecká provozní - Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné


file Komentář
file

13.04.2018-13.04.2020
Veřejnoprávní smlouvy - dotace od obce neziskovým organizacím na rok 2018


file Smlouva - městská knihovna
file Dotace na rok 2018

03.04.2018-30.04.2018
Návrh závěrečného účtu obce Předměřice nad Labem za rok 2017


file Příloha ZŠ a MŠ
file Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ
file Rozvaha ZŠ a MŠ
file sumární výsledovka
file úvod závěrečného účtu ZŠ a MŠ
file Audit - zpráva
file Příloha
file Výkaz zisku a ztráty
file Rozvaha - obec
file Výkaz FIN 212 M k 31.12.2017
file Úvod k závěrečnému účtu

29.03.2018-12.04.2018
Pozvánka na ZO dne 9.4.2018


file Pozvánka na ZO

22.03.2018-22.04.2018
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Předměřice nad Labem


file veřejná vyhláška
file situační mapa

19.03.2018-31.12.2018
1. úprava rozpočtu na rok 2018


file 1. úprava rozpočtu R 2018

15.03.2018-15.04.2018
Záměr prodeje pozemků - veřejně prospěšná stavba "Úprava křižovatky v Předměřicích n/L


file Prodej pozemků

09.03.2018-15.04.2018
Konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ v Předměřicích nad Labem


file Konkurzní řízení na ředitele

02.03.2018-14.03.2018
Pozvánka na ZO dne 12.3.2018


file Pozvánka na ZO

02.03.2018-02.04.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení SPÚ


file Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

16.02.2018-28.02.2018
Pozvánka na ZO dne 26.2.2018


file Pozvánka na ZO

14.02.2018-14.03.2018
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období ( říjen 2016-leden 2018)


file Veřejná vyhláška

13.02.2018-31.03.2018
Oznámení o záměru obce - pronájem nebytových prostor k účelům provozování zubní ordinace


file záměr obce

29.01.2018-00.00.0000
Výsledky 2. kola volby prezidenta ČR v obci Předměřice n/L


file Výsledky volby

22.01.2018-22.02.2018
Veřejná vyhláška - "Dálnice D 11, stavba 1106-2 Předměřice n.L. - Smiřice"


file Veřejná vyhláška

19.01.2018-31.01.2018
Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky


file Oznámení

15.01.2018-31.01.2018
Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR v obci Předměřice n/L


file Výsledky 1. kola voleb

11.01.2018-11.02.2018
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek BREJ


file Mapa
file Oznámení

11.01.2018-11.02.2018
Územní rozhodnutí o umístění stavby - propojení vodovodního řádu v ulici Na Obci, Předměřice n/L


file Rozhodnutí

Adresa úřadu:
Obec Předměřice nad Labem
Obránců míru 18
503 02 Předměřice nad Labem


495 581 154


Podatelna:
Alena Šikýřová
606 050 476
podatelna@pnl.cz

Číslo účtu:
3125511/0100

Formuláře/žádosti
Starostka:
Stanislava Marková
724 187 055
starosta@pnl.cz

Účetní:
Eva Žáková
725 182 904
ucetni@pnl.cz

Stavební technik:
Ing. Vladimír Fejfar
724 396 534
technik@pnl.cz

CzechPoint a poplatky:
Helena Petrová
702 190 117
referent@pnl.cz
GDPR© 2023 Obec Předměřice nad Labem