Úřední deska

19.07.2019-19.08.2019
Veřejná vyhláška_Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Předměřice n/L


file situační mapa
file vyhláška

08.07.2019-16.07.2019
Pozvánka na ZO dne 15.7.2019


file Pozvánka na ZO

26.06.2019-26.07.2019
Veřejná vyhláška_Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéheadeckého kraje


file veřejná vyhláška

24.06.2019-24.07.2019
Záměr prodeje pozemku k účelům zatrubnění


file záměr prodeje pozemku

12.06.2019-12.07.2019
Veřejná vyhláška_Dálnice D11


file Rozhodnutí

05.06.2019-05.07.2019
Veřejná vyhláška_Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Neděliště, Světí, Předměřice n/L


file situační mapa
file veřejná vyhláška

29.05.2019-29.06.2019
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje


file veřejná vyhláška

27.05.2019-27.05.2019
Pozvánka na ZO dne 3.6.2019


file pozvánka na ZO

27.05.2019-27.06.2019
Výsledky voleb do Evropského parlamentu_květen 2019


file výsledky voleb

24.05.2019-24.06.2019
Veřejná vyhláška_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. III/29913 k.ú. Předměřice nad Labem


file Situační mapa
file Veřejná vyhláška

15.05.2019-15.05.2021
Veřejnoprávní smlouvy - dotace od obce neziskovým organizacím na rok 2019


file dotace knihovně města HK
file Dotace místním organizacímmíst

02.05.2019-31.05.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu_květen 2019


file volby_květen 2019

30.04.2019-30.05.2019
Veřejná vyhláška_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Hradci králové a Předměřicích n/L


file situační mapa
file veřejná vyhláška

30.04.2019-30.05.2019
Veřejná vyhláška_vyúčtování ceny vodného a stočného na rok 2018


file výsledná kalkulace

24.04.2019-24.05.2019
Veřejná vyhláška - Finanční úřad _ Daně z nemovitých věcí na rok 2019


file dokument_2
file dokument_1
file Veřejná vyhláška

23.04.2019-30.06.2020
Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Labem za rok 2018


file příloha _škola
file rozvaha_škola
file VZZ_škola
file úvod ZŠ a MŠ
file Audit
file příloha
file výsledovka
file rozvaha
file výkaz FIN
file úvod

19.04.2019-31.12.2019
1. úprava rozpočtu na rok 2019


file úprava rozpočtu

09.04.2019-09.05.2019
Veřejná vyhláška


file veřejná vyhláška

09.04.2019-09.05.2019
Záměr prodeje pozemku parc.č.562/32 o výměře 24 m2


file Záměr prodeje

09.04.2019-09.05.2019
Záměr prodeje pozemku parc.č. 228/101 o výměře 86 m2


file Záměr prodeje

08.04.2019-31.05.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci


file Informace

05.04.2019-16.04.2019
Pozvánka na ZO dne 5.4.2019


file Pozvánka na ZO

19.03.2019-19.04.2019
Návrh závěrečného účtu obce Předměřice nad Labem za rok 2018


file Příloha škola
file Rozvaha škola
file VZZ škola
file Úvod škola
file Zpráva o kontrole obce
file Příloha obce
file Výsledovka obce
file Rozvaha obce
file FIN212M
file úvod

19.03.2019-19.06.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do EP kveten 2019


file volby 2019

08.03.2019-08.04.2019
Veřejná vyhláška_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v.ú. Předměřice nad Labem


file mapa
file veřejná vyhláška

14.02.2019-14.03.2019
Záměr prodeje pozemku parcel.č.24/55


file Situační mapa
file záměr prodeje pozemku

13.02.2019-22.02.2019
Pozvánka na ZO dne 20.2.2019


file pozvánka

12.02.2019-16.03.2019
Obec Předměřice nad Labem vypisuje výběrové řízení na pozici referent/ka státní správy a samosprávy


file výběrové řízení

08.02.2019-08.03.2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


file Oznámení

05.02.2019-05.03.2019
Veřejná vyhláška_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


file situace
file Veřejná vyhláška

11.01.2019-22.01.2019
Pozvánka na ZO dne 21.1.2019


file Pozvánka na ZO

02.01.2019-28.01.2019
Oznámení o záměru Obce Předměřice n/L - pronájem nebytových prostor k účelům provozování zubní ordinace


file záměr pronájmu nebytových prostor

02.01.2019-02.02.2019
Záměr darování pozemku v rámci rekonstrukce silnice III. třídy


file situační mapa
file Záměr

28.12.2018-31.12.2021
Schválený střednědobý výhledový rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2019-2021


file střednědobý výhled. rozpočet školy

28.12.2018-31.12.2021
Schválený střednědobý výhledový rozpočet obce na rok 2020-2021


file střednědobý výhled. rozpočet obce

28.12.2018-31.12.2019
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Předměřice n/L na rok 2019


file rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2019

28.12.2018-31.12.2019
Schválený rozpočet obce Předměřice n/L na rok 2019


file Rozpočet obce na R 2019

28.12.2018-31.12.2018
7. úprava rozpočtu na rok 2018


file 7. úprava rozpočtu 2018

20.12.2018-31.12.2018
6. úprava rozpočtu 2018 obce Předměřice n/L


file 6. úprava rozpočtu 2018

17.12.2018-17.01.2019
Veřejná vyhláška


file veřejná vyhláška

07.12.2018-18.12.2018
Pozvánka na ZO dne 17.12.2018


file pozvánka na ZO

28.11.2018-26.12.2018
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor


file Záměr pronájmu

22.11.2018-18.12.2018
Informace o předpokládaném výsledku hospodaření obce k 31.12.2018


file Informace

22.11.2018-18.12.2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2019


file návrh rozpočtu

22.11.2018-18.12.2018
Návrh střednědobého výhledového rozpočtu obce na rok 2020-2021


file výhledový rozpočet obce

22.11.2018-18.12.2018
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2019


file návrh rozpočtu školy

22.11.2018-18.12.2018
Návrh střednědobého výhledového rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2019-2021


file výhledový rozpočet

16.11.2018-27.11.2018
Pozvánka na ZO dne 26.11.2018


file Pozvánka na ZO

13.11.2018-13.12.2018
Veřejná vyhláška_Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje


file veřejná vyhláška

02.11.2018-02.12.2018
Veřejná vyhláška _ aktualizace stanoveného rozsahu záplavového území_Labe


file Situační mapa
file Veřejná vyhláška

24.10.2018-24.11.2018
Pozvánka na 1. ustavující zasedání ZO Předměřice n/L dne 5.11.2018


file Pozvánka na ZO

08.10.2018-08.11.2018
Výsledky volby do ZO v Předměřicích nad Labem_2018


file výsledky voleb

03.10.2018-03.10.2018
Rozhodnutí o umístění stavby - Optické rozvody HelaPC - Předměřice nad Labem - 3. etapa


file veřejná vyhláška

01.10.2018-31.12.2018
5. úprava rozpočtu 2018


file úprava rozpočtu

18.09.2018-18.10.2018
Veřejná vyhláška_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Předměřice n/L


file situační mapa
file Veřejná vyhláška

18.09.2018-18.10.2018
Veřejná vyhláška_Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje


file Veřejná vyhláška

14.09.2018-25.09.2018
Pozvánka na ZO dne 24.9.2018


file Pozvánka na ZO

11.09.2018-11.09.2021
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na cyklostezku_R 2018


file Smlouva_cyklostezka

06.09.2018-06.10.2018
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje o ukončení období mimořádných klimatických podmínek


file Rozhodnutí

05.09.2018-10.10.2018
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce - říjen 2018


file

05.09.2018-05.10.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-vlastnici nemovitostí nedostatečně v katastru nemovitosti označeni


file Pozemky_Předměřice n/L
file Úvodní dopis

14.08.2018-14.09.2018
Záměr pronájmu obecních pozemků v rámci budování dálnice D11


file pronájem pozemků

06.08.2018-31.12.2018
4. úprava rozpočtu na rok 2018


file 4. úprava rozpočtu-2018

03.08.2018-15.10.2018
Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků v obci - volby do ZO říjen 2018


file volební okrsky v obci

26.07.2018-26.08.2018
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje-Období mimořádných klimatických podmínek


file Rozhodnutí

26.07.2018-26.08.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o podání rozkladu - Dálnice D 11


file Veřejná vyhláška

20.07.2018-31.07.2018
Pozvánka na ZO dne 30.7.2018


file Pozvánka na ZO

09.07.2018-31.12.2018
3. úprava rozpočtu 2018


file 3.úprava rozpočtu 2018

03.07.2018-15.10.2018
Informace pro volební strany, nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva obce - říjen 2018


file Infomace - volby říjen 2018

02.07.2018-02.08.2018
Záměr prodeje pozemků - narovnání vlastnických vztahů


file Prodej pozemku

25.06.2018-25.07.2018
Veřejná vyhlážka - Dálnice D 11


file Veřejná vyhláška

22.06.2018-04.07.2018
Pozvánka na zasedání ZO dne 2.7.2018


file Pozvánka na ZO

19.06.2018-10.07.2018
Výběrové řízení na pozici administrativního a spisového pracovníka


file Výběrové řízení

07.06.2018-30.06.2019
Schválený závěrečný účet obce za rok 2017


file Příloha ZŠ a MŠ
file Výkaz zisku a ztrát
file Rozvaha ZŠ a MŠ
file sumární výsledovka
file Závěrečný účet - ZŠ a MŠ
file Audit
file Příloha - obec
file Výsledovka -obec
file Rozvaha
file výkaz FIN
file úvod

04.06.2018-31.12.2018
2. úprava rozpočtu na rok 2018


file 2. úprava rozpočtu

18.05.2018-30.05.2018
Pozvánka na ZO dne 28.5.2018


file pozvánka na ZO

18.05.2018-18.06.2018
Veřejná vyhláška_Oznámení o zahájení řízení - Propojení vodovodního řádu v ulici Na Obci, Předměřice nad Labem


file veřejná vyhláška

18.05.2018-18.06.2018
Záměr prodeje pozemků


file prodej pozemků

18.05.2018-18.06.2018
Záměr směny pozemků


file směna pozemků

18.05.2018-26.06.2018
Oznámení o záměru pronájmu prostor lékárny


file Oznámení záměru

09.05.2018-09.06.2018
Veřejná vyhláška - "Dálnice D11 Praha-Hradec Králové - st. hr. ČR/PL, stavba 1106-1 Hradec Králové-Předměřice n/L"


file Veřejná vyhláška

02.05.2018-02.06.2018
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018


file Veřejná vyhláška
file Informace-2
file Informace-1

02.05.2018-02.06.2018
Veřejná vyhláška - Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu


file žádost
file nabídka pozemků
file Informace

02.05.2018-02.06.2018
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Předměřicích n/L


file Situační mapa
file Veřejná vyhláška

30.04.2018-30.05.2018
Královéhradecká provozní - Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné


file Komentář
file

13.04.2018-13.04.2020
Veřejnoprávní smlouvy - dotace od obce neziskovým organizacím na rok 2018


file Smlouva - městská knihovna
file Dotace na rok 2018

03.04.2018-30.04.2018
Návrh závěrečného účtu obce Předměřice nad Labem za rok 2017


file Příloha ZŠ a MŠ
file Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ
file Rozvaha ZŠ a MŠ
file sumární výsledovka
file úvod závěrečného účtu ZŠ a MŠ
file Audit - zpráva
file Příloha
file Výkaz zisku a ztráty
file Rozvaha - obec
file Výkaz FIN 212 M k 31.12.2017
file Úvod k závěrečnému účtu

29.03.2018-12.04.2018
Pozvánka na ZO dne 9.4.2018


file Pozvánka na ZO

22.03.2018-22.04.2018
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Předměřice nad Labem


file veřejná vyhláška
file situační mapa

19.03.2018-31.12.2018
1. úprava rozpočtu na rok 2018


file 1. úprava rozpočtu R 2018

15.03.2018-15.04.2018
Záměr prodeje pozemků - veřejně prospěšná stavba "Úprava křižovatky v Předměřicích n/L


file Prodej pozemků

09.03.2018-15.04.2018
Konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ v Předměřicích nad Labem


file Konkurzní řízení na ředitele

02.03.2018-14.03.2018
Pozvánka na ZO dne 12.3.2018


file Pozvánka na ZO

02.03.2018-02.04.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení SPÚ


file Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

16.02.2018-28.02.2018
Pozvánka na ZO dne 26.2.2018


file Pozvánka na ZO

14.02.2018-14.03.2018
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období ( říjen 2016-leden 2018)


file Veřejná vyhláška

13.02.2018-31.03.2018
Oznámení o záměru obce - pronájem nebytových prostor k účelům provozování zubní ordinace


file záměr obce

29.01.2018-00.00.0000
Výsledky 2. kola volby prezidenta ČR v obci Předměřice n/L


file Výsledky volby

22.01.2018-22.02.2018
Veřejná vyhláška - "Dálnice D 11, stavba 1106-2 Předměřice n.L. - Smiřice"


file Veřejná vyhláška

19.01.2018-31.01.2018
Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky


file Oznámení

15.01.2018-31.01.2018
Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR v obci Předměřice n/L


file Výsledky 1. kola voleb

11.01.2018-11.02.2018
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek BREJ


file Mapa
file Oznámení

11.01.2018-11.02.2018
Územní rozhodnutí o umístění stavby - propojení vodovodního řádu v ulici Na Obci, Předměřice n/L


file Rozhodnutí

29.12.2017-31.12.2017
6. úprava rozpočtu 2017 obce Předměřice n/L


file 6. úprava rozpočtu 2017

28.12.2017-31.12.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2019-2020


file Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ

28.12.2017-31.12.2020
Schválený střednědobý výhledový rozpočet obce na rok 2019-2020


file Střednědobý výhledový rozpočet obce

28.12.2017-31.12.2018
Schválený rozpočet obce na rok 2018


file Rozpočet obce na rok 2018

28.12.2017-31.12.2018
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018


file Rozpočet ZŠ a MŠ R 2018

22.12.2017-31.12.2017
5. úprava rozpočtu 2017 obce Předměřice n/L


file 5. úprava rozpočtu

19.12.2017-30.01.2018
Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky - leden 2018


file Informace _volby leden 2018

15.12.2017-23.12.2017
Pozvánka na první zasedání volební okrskové komise


file pozvánka

07.12.2017-20.12.2017
Pozvánka na ZO dne 18.12.2017


file pozvánka na ZO

27.11.2017-30.01.2018
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků_ leden 2018


file sídlo voleb. okrsků

21.11.2017-21.12.2017
Návrh rozpočtu Základní a mateřské školy Předměřice nad Labem na rok 2018


file Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2018

21.11.2017-21.12.2017
Návrh rozpočtu obce Předměřice nad Labem na rok 2018


file Návrh rozpočtu obce na rok 2018

21.11.2017-21.12.2017
Informace o předpokládaném výsledku hospodaření obce Předměřice n/L k 31.12. 2017, dle zákona 23/2017 Sb. o rozpočtové zodpovědnosti


file Výsledek hospodaření k 31.12.2017

21.11.2017-21.12.2017
Střednědobý výhledový rozpočet obce Předměřice n/L na rok 2019-2020


file Střednědobý výhledový rozpočet

21.11.2017-21.12.2017
Střednědobý výhledový rozpočet ZŠ a MŠ Předměřice n/L na rok 2019-2020


file Střednědobý výhledový rozpočet ZŠ a MŠ

13.11.2017-31.12.2017
4. úprava rozpočtu obce Předměřice n/L na rok 2017


file 4. úprava rozpočtu 2017

08.11.2017-08.12.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství


file veřejná vyhláška

03.11.2017-03.12.2017
Veřejná vyhláška o doručení návrhu - Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje


file veřejná vyhláška

27.10.2017-10.11.2017
Pozvánka na zasedání ZO dne 6.11.2017


file Pozvánka na ZO

25.10.2017-25.11.2017
Veřejná vyhláška - Seznámení účastníků řízení s podklady pro vydání rozhodnutí - "Dálnice D11, stavba 1106-2 Předměřice n.L. - Smiřice"


file Veřejná vyhláška

25.10.2017-25.11.2017
Veřejná vyhláška - Vyrozumění účastníků řízení o spojení řízení o dvou rozkladech proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu


file Veřejná vyhláška

25.10.2017-25.11.2017
Veřejná vyhláška - Vyrozumění účastníků řízení - Dálnice D11


file Veřejná vyhláška

22.10.2017-22.11.2017
Výsledky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 v obci Předměřice nad Labem


file výsledky voleb

18.10.2017-18.11.2017
Veřejná vyhláška o doručení návrhu - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje


file Veřejná vyhláška

04.10.2017-04.11.2017
Oznámení o místě a konání volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - říjen 2017


file volby - říjen 2017

22.09.2017-31.12.2017
3. úprava rozpočtu 2017 obce Předměřice nad Labem


file 3. úprava rozpočtu 2017

19.09.2017-19.10.2017
Veřejná vyhláška - Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových - údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem


file Veřejná vyhláška

19.09.2017-19.10.2017
Veřejná vahláška - Ministerstvo zemědělství


file Rozdělovník
file veřejná vyhláška

19.09.2017-19.10.2017
Veřejná vyhláška- Ministerstvo zemědělství


file Rozdělovník
file Veřejná vyhláška

13.09.2017-13.10.2017
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Okresní soud HK


file veřejná vyhláška

08.09.2017-20.09.2017
Pozvánka na ZO dne 18.9.2017


file pozvánka na ZO

01.09.2017-30.10.2017
Volby říjen 2017 -informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci


file Sídlo volebního okrsku

31.08.2017-00.00.0000
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Hradec Králové - Předměřice n/L - Smiřice D 11


file Rozhodnutí

22.08.2017-22.09.2017
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Dostavba kanalizace Předměřice nad Labem


file Rozhodnutí

16.08.2017-16.09.2017
Veřejná vyhláška - "Dálnice D11, stavba 1106-2 Předměřice n.L. - Smiřice"


file Veřejná vyhláška

25.07.2017-25.08.2017
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby - " Výstavba DOK v úseku Hradec Králové, hl.n. - Jaroměř"


file Územní rozhodnutí

25.07.2017-25.08.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o podání rozkladu - "Dálnice D 11, stavba 1106 -1 Hradec Králové - Předměřice n/L"


file Veřejná vyhláška

14.07.2017-31.12.2017
2. úprava rozpočtu 2017 obce Předměřice n/L


file 2. úprava rozpočtu 2017

30.06.2017-12.07.2017
Pozvánka na ZO dne 10.7.2017


file Pozvánka na ZO

26.06.2017-26.07.2017
Veřejná výhláška - Oznámení o zahájení řízení - Dálnice D11


file Veřejná vyhláška

19.06.2017-19.07.2017
Veřejná vyhláška - Dostavba kanalizace Předměřice n/L


file veřejná vyhláška

19.06.2017-19.07.2017
Vodní plocha Předměřice n/L - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek


file veřejná vyhláška

19.06.2017-19.07.2017
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - město Smiřice


file veřejná vyhláška

06.06.2017-06.07.2017
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Předměřice nad Labem, Hradec Králové


file přejezd
file veřejná vyhláška

02.06.2017-02.07.2017
Veřejná vyhláška - Stavba dálnice D11


file Veřejná vyhláška

02.06.2017-02.07.2017
Veřejná vyhláška - Stavební povolení - "Dálnice D11"


file Stavebí povolení

18.05.2017-18.05.2020
Veřejnoprávní smlouvy - dotace neziskovým organizacím na rok 2017


file Dotace na rok 2017

05.05.2017-31.12.2017
1. úprava rozpočtu obce na rok 2017


file 1.úprava rozpočtu 2017

05.05.2017-30.06.2018
Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Labem za rok 2016


file Příloha ZŠ a MŠ
file Výsledovka ZŠ a MŠ
file Rozvaha ZŠ a MŠ
file sumární výsledovka ZŠ a MŠ
file Audit
file Příloha
file Výsledovka
file Rozvaha
file Fin 2 12 M
file úvod_závěrečný účet

02.05.2017-02.06.2017
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné


file výsledná kalkulace

25.04.2017-25.05.2017
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017


file Informace pro platby
file Veřejná vyhláška

25.04.2017-25.05.2017
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Dostavba kanalizace Předměřice nad Labem


file situační výkres
file Veřejná vyhláška

24.04.2017-24.05.2017
Záměr prodeje pozemku p.č. 625/414


file situační mapa
file záměr prodeje

13.04.2017-25.04.2017
Pozvánka na Zastupitelstvo obce dne 24.4.2017


file Pozvánka na ZO

06.04.2017-06.05.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení


file veřejná vyhláška

01.04.2017-24.04.2017
Návrh závěrečného účtu obce Předměřice nad Labem za rok 2016


file Příloha ZŠ a MŠ
file Výsledovka ZŠ a MŠ
file Rozvaha ZŠ a MŠ
file Sumární výsledovka ZŠ a MŠ
file Audit
file Příloha
file Výsledovka
file Rozvaha
file Výkaz FIN 212M k 31.12.2016
file Úvod

20.03.2017-20.04.2017
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Předměřice n/L


file situační mapa
file Veřejná vyhláška

20.03.2017-20.04.2017
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hradec Králové, Předměřice n/L


file situační mapa
file Veřejná vyhláška

15.03.2017-17.04.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Předměřice nad Labem


file Oznámení o projednání návrhuá
file veřejná vyhláška

13.03.2017-31.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Předměřice n/L na rok 2017-2019


file rozpočtový výhled ZŠ a MŠ

13.03.2017-31.12.2020
Výhledový rozpočet obce Předměřice n/L na rok 2018-2020


file výhledový rozpočet

09.03.2017-09.04.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení "Dostavba kanalizace Předměřice nad Labem"


file Situační výkres
file Veřejná vyhláška

07.03.2017-07.04.2017
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Předměřice nad Labe, Hradec Králové


file veřejná vyhláška
file situační mapa

03.03.2017-03.04.2017
Veřejná vyhláška _ Oznámení o zahájení stavebního řízení "Dálnice D11, stavba 1106-1 Předměřice n/L - Smiřice"


file Veřejná vyhláška

03.03.2017-03.04.2017
Veřejná vyhláška _ Oznámení o zahájení stavebního řízení "Dálnice D11, stavba 1106-2 Hradec Králové - Předměřice n/L "


file Veřejná vyhláška

01.03.2017-01.04.2017
Neznámí vlastníci pozemků v Předměřicích n/L - aktualizace k 1.2.2017 (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec Králové)

www.uzsvm.cz/up-hradec -kralove-2150-0-85/
webové stránky UZSVM
file neznámí vlastníci pozemků

13.02.2017-25.02.2017
Pozvánka na ZO dne 20.2.2017


file Pozvánka na ZO dne 20.2.2017

26.01.2017-26.02.2017
Dražební vyhláška


file Vyhláška - dražba

19.01.2017-19.02.2017
Záměr prodeje části pozemku


file Situační mapa
file

10.01.2017-10.02.2017
Ptačí chřipka - informace pro občany


file informace o ptačí chřipce

14.12.2016-14.01.2017
Veřejná vyhláška - Ochranná pásma VHF vysílačů


file Situační mapa_2
file Situační mapa_1
file Veřejná vyhláška

09.12.2016-20.12.2016
Pozvánka na ZO dne 19.12.2016


file Pozvánka na ZO

25.11.2016-25.12.2016
Oznámení o prodeji nemovitosti - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Hradec Králové

Do Oznámení je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Předměřicích nad Labem.
file Oznámení o prodeji

22.11.2016-22.12.2016
Návrh rozpočtu Obce Předměřice nad Labem na rok 2017


file Návrh rozpočtu na rok 2017

22.11.2016-31.12.2017
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Předměřice n/L na rok 2017


file Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ

15.11.2016-15.12.2016
Veřejná vyhláška _Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje


file Veřejná vyhláška

11.11.2016-22.11.2016
Pozvánka na ZO dne 21.11.2016


file Pozvánka na ZO

31.10.2016-30.11.2016
Veřejná vyhláška - Ochranná pásma VHF vysílačů umístěných na stanovišti AFIS na letišti Hradec Králové


file Situace
file Celková situace
file Veřejná vyhláška

20.10.2016-20.11.2016
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Předměřice nad Labem, Hradec Králové


file situační mapa
file Vyhláška

10.10.2016-10.11.2016
Výsledky volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje - říjen 2016


file výsledky voleb
file Výsledky voleb - základní přehled

03.10.2016-03.11.2016
Stanovení přechodné úpravy III/29913, Obránců míru, Předměřice nad Labem


file
file

03.10.2016-03.11.2016
Stanovení přechodné úpravy na silnicích II. a III. třídy: Stanovení PŘÚ DZ silnice - sil.III/29913


file situační mapa
file Vyhláška

25.09.2016-25.10.2016
Aktualizace č. 2 ZÚR Královéhradecký kraj


file Projednání ZÚR KHK

20.09.2016-20.10.2016
Oznámení o místě a konání voleb - 7.-8. října 2016


file Termín a místo voleb - říjen 2016

09.09.2016-20.09.2016
Pozvánka na Zastupitelstvo obce dne 19.9.2016


file Pozvánka na ZO dne 19.9.2016

23.08.2016-23.08.2016
Stanovení volebního okrsku pro volby do zastupitelstev krajů 2016


file Sídlo volebního okrsku

08.08.2016-08.10.2016
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 7-8 října 2016


file volební komise

02.08.2016-30.08.2016
Výběrové řízení na pozici správce sportovního areálu


file správce sportovního areálu

21.07.2016-21.08.2016
Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 104/46


file situační mapa
file Záměr prodeje pozemku

21.07.2016-21.08.2016
Záměr prodeje obecního pozemku p.č.104/77


file situační mapa
file Záměr prodeje pozemku

16.06.2016-30.06.2016
Pozvánka na ZO dne 27.6.2016


file Pozvánka na ZO dne 27.6.2016

14.06.2016-14.07.2016
Veřejná vyhláška - Stanovení úpravy na silnicích II. a III. třídy v obci Předměřice n/L


file Situační mapa
file Veřejná vyhláška

14.06.2016-14.07.2016
Veřejná vyhláška - Stanovení úpravy na silnicích II. a III. třídy v k.ú. Lochenice, Předměřice n/L, Smiřice, Skalička, Hradec Králové


file Situační mapa
file Veřejná vyhláška

14.06.2016-14.07.2016
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy na silnicích II. a III. třídy v k.ú. Předměřice n/L, Hradec Králové


file Situační mapa
file Veřejná vyhláška

13.06.2016-16.07.2016
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění (zákon o půdě), uveřejněná státní


file text k nabídce
file Předměřice n/L

20.05.2016-10.06.2016
Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.aIII. třídy-Předměřice n/L


file stanovení přechodné úpravy
file situační plánek

12.05.2016-31.12.2016
Veřejnoprávní smlouvy - dotace neziskovým organizacím na rok 2016


file Dotace nezisk. org.R 2016

29.04.2016-12.05.2016
Pozvánka na ZO dne 9.5.2016


file Pozvánka na ZO dne 9.5.2016

11.04.2016-11.05.2016
Závěrečný účet obce Předměřice nad Labem za rok 2015


file I_Příloha _ZŠ a MŠ
file CH_Výsledovka _ZŠ a MŠ
file H_Rozvaha_ZŠ a MŠ
file G_Sumární vysledovka_ZŠ a MŠ
file F_Audit hospodaření obce
file E_Příloha
file D_Výsledovka
file C_Rozvaha
file B_FIN12M k 31.12.2015
file A_Závěrečný účet 2015_úvod

12.02.2016-24.02.2016
Pozvánka na ZO dne 22.2.2016


file Pozvánka na ZO dne 22.2.2016

01.02.2016-01.03.2016
Záměr obce o pronájmu prostor pro provozování lékárny


file Pronájem prostor lékárny

20.01.2016-20.02.2016
Svozový kalendář - odpady na rok 2016


file svozový kalendář

18.01.2016-18.02.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy


file plán povodí Dunaje
file plán povodí Ondy
file plán povodí Labe
file Veřejná vyhláška

11.01.2016-11.02.2016
Vyhláška Obce Předměřice n/L - stanovení školských obvodů


file Vyhláška obce Předměřice n/L

11.12.2015-11.01.2016
Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


file Rozhodnutí - vyhláška

04.12.2015-20.12.2015
Pozvánka na ZO dne 14.12.2015


file Pozvánka na ZO dne 14.12.2015

30.11.2015-30.12.2015
Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č.1 ZÚR KHK


file Veřejná vyhláška

24.11.2015-20.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016


file Návrh rozpočtu na rok 2016

09.11.2015-09.12.2015
Veřejná vyhláška - Zrušení ochranného pásma vodního zdroje


file veřejná vyhláška

06.11.2015-17.11.2015
Pozvánka na ZO dne 16.11.2015


file Pozvánka na ZO dne 16.11.2015

26.10.2015-26.11.2015
Záměr obce o pronájmu prostor pro provozování zubní ordinace


file Záměr obce - pronájem zubní ordinace

26.10.2015-26.11.2015
Záměr obce o pronájmu prostor pro provozování ordinace praktického lékaře pro dospělé


file Záměr - pronájem prostor ordinace

07.10.2015-08.11.2015
Záměr obce - Převedení nepeněžitého vkladu kanalizace


file Záměr obce

07.10.2015-08.11.2015
Záměr obce o pronájmu prostor pro kadeřnickou činnost


file Záměr - pronájem prostor pro kadeřnictví

07.10.2015-08.11.2015
Záměr obce - odprodej části pozemku


file situační mapa
file záměr prodeje pozemku

16.09.2015-16.10.2015
Veřejná vyhláška - zrušení zákazu odběru povrchových a podzemních vod v období přechodného nedostatku vody


file Veřejná vyhláška

14.09.2015-23.09.2015
Pozvánka na ZO dne 21.9. 2015


file Pozvánka na ZO dne 21.9.2015

19.08.2015-19.09.2015
Rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek


file Rozhodnutí o ukončení klimatických podmínek

07.08.2015-07.09.2015
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při přechodném nedostatku vody


file Opatření při přechodném nedostatku vody

07.08.2015-07.09.2015
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek


file Vyhlášení počatku období mimořádných klimatických podmínek

11.06.2015-20.06.2015
Pozvánka na ZO dne 18.6.2015


file Pozvánka na ZO dne 18.6.2015

22.05.2015-05.06.2015
Pozvánka na zasedání ZO dne 1.6.2015


file Pozvánka

29.04.2015-31.07.2015
Upozornění pro občany na částečnou uzavírku silnice III/29912 ( ul. Průmyslová) ve dnech od 4.5.2015 do 31.7.2015 z důvodu budování kanalizačního řádu v obci.


file situační mapa
file uzavírka Průmyslová ulice

29.04.2015-02.06.2015
Veřejná vyhláška Finančního úřadu Hradec Králové


file příloha č.2
file příloha č.1
file veřejná vyhláška FU

24.04.2015-10.05.2015
Pozvánka na zasedání ZO dne 4.5.2015


file Pozvánka na zasedání ZO dne 4.5.2015

24.04.2015-24.05.2015
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné


file Vyúčtování

17.04.2015-17.05.2015
Veřejná vyhláška o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe


file Návrh opatření
file Vyhláška

14.04.2015-30.05.2015
Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předměřice nad Labem za rok 2014


file CH_Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ
file I_Příloha ZŠ a MŠ
file H_Rozvaha ZŠ a MŠ
file G_Sumární výsledovka
file F_AUDIT
file E_PRILOHA
file D_VÝSLEDOVKA
file C_ROZVAHA
file B_FIN 2 12M
file A_Závěrečný účet - úvod

09.04.2015-09.05.2015
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství


file Oznámení o návrzích opatření
file Veřejná vyhláška

01.04.2015-01.05.2015
Veřejná vyhláška - oznámení pokračování stavebního řízení

Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov "Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov.
file Veřejná vyhláška

30.03.2015-30.11.2015
Možnost likvidace bioodpadu pro občany


file Bioodpad

26.03.2015-26.04.2015
Oznámení o záměru pronájmu

Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor pro provozování zubní ordinace.
file Oznámení o záměru pronájmu

26.03.2015-26.04.2015
Oznámení o záměru pronájmu

Oznámení o záměru pronájmu prostor lékárny.
file Oznámení o záměru pronájmu

20.02.2015-03.03.2015
Pozvánka na ZO dne 2.3.2015


file Pozvánka na ZO dne 2.3.2015

17.02.2015-17.03.2015
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem


file seznam nemovitostí
file nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

03.02.2015-03.03.2015
Posuzování vlivu koncepce

Posuzování vlivu koncepce
"Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014 - 2020"
file Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

20.01.2015-20.02.2015
Veřejná vyhláška - Hela PC

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby.
Liniová stavba sítě elektronických komunikací - Optická trasa Hela PC Předměřice nad Labem, 2. etapa v obci Předměřice nad Labem.
file Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

20.01.2015-20.02.2015
Záměr prodeje pozemků

Obec Předměřice nad Labem má záměr prodat části pozemků - viz příloha.
file záměr prodeje pozemků

20.01.2015-20.02.2015
Záměr pronájmu pozemku

Obec Předměřice nad Labem zveřejňuje záměr pronájmu obecního pozemku - viz příloha.
file pronájem pozemku

09.01.2015-31.01.2015
Veřejná vyhláška - "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"

Informace o oznámení koncepce Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.
file Veřejná vyhláška

02.01.2015-02.02.2015
Koncepce Strategie integrované území investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategie integrované území investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast".
file Zahájení zjišťovacího řízení

08.12.2014-17.12.2014
Pozvánka na ZO dne 2014


file Pozvánka na ZO dne 15.12.2014

26.11.2014-17.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015


file Návrh rozpočtu na rok 2015

26.11.2014-30.12.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - HelaPC s.r.o., Lochenice. Liniová stavba sítě elektronických komunikací - Optická trasda HelaPC Předměřice nad Labem, etapa 2 v obci Předměřice nad Labem.
file Veřejná vyhláška - HelaPC s.ro., Lochenice,

27.10.2014-10.11.2014
Pozvánka na ustavující zasedání ZO dne 3.11.2014


file Pozvánka na zasedání ZO dne 3,11.2014

22.10.2014-22.11.2014
Veřejná vyhláška - NAPOS, s.r.o.

Veřejná vyhláška - Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí.
file Vyhláška NAPOS

13.10.2014-13.11.2014
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Předměřice nad Labem - říjen 2014


file Výsledky voleb do ZO - říjen 2014

13.10.2014-17.11.2014
Volby do Senátu Parlamentu České republiky - 2. kolo


file 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky

13.10.2014-17.11.2014
Výsledky hlasování do Senátu Parlamentu ČR - okrsek Předměřice n/L - 1. kolo


file Výsledky hlasování - senát - 1. kolo

25.09.2014-15.10.2014
Zpráva o uplatňování Územního plánu Předměřice nad Labem


file Vyhláška - zpráva ÚP

18.09.2014-31.10.2014
Oznámení o místě a době konání voleb - říjen 2014


file Volby - říjen 2014

11.09.2014-23.09.2014
Pozvánka na ZO dne 22.9.2014


file Pozvánka na ZO

25.08.2014-12.10.2014
Volby do ZO a Senátu parlamentu ČR

Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků volebním stranám.
file Poskytnutí informací volebním stranám

21.08.2014-21.09.2014
Rozhodnutí - souhlas s uzavřením dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě

Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad - souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi statutárním městem Hradec Králové.
file Rozhodnutí

12.08.2014-20.10.2014
Volby do ZO a Senátu parlamentu ČR

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí a senátu parlamentu ČR.
file Stanovení minimálního počtu členů volební komise

29.07.2014-03.09.2014
Veřejná vyhláška

Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Předměřice nad Labem.
file Oznámení o projednání zprávy

29.07.2014-05.09.2014
Veřejná vyhláška

Rozhodnutí - žádost o změnu stavby před dokončením ve věci: Kanalizace Předměřice nad Labem.
file Kanalizace Předměřice n/L

22.07.2014-22.08.2014
Nemovitosti s nedostatečným identifikovaným vlastníkem

Český úřad zeměměřičský a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst.2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státzu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitosti aktualizovaný k datu 1.7.2014.
file seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem_Předměřice n/L

17.07.2014-17.10.2014
Volby do ZO dne 10.-11.10.2014

Zveřejnění volebních obvodů a počet zastupitelů v obecním zastupitelstvu. Potřebný počet podpisů na peticích.
file volby do ZO - obvody, počet ZO a počet podpisů na peticích

16.07.2014-16.08.2014
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy.
Změna záplavového území a stanovení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Labe od ř.km 988,86 až ř.km 1058,257.
file Návrh opatření obecné povahy

30.06.2014-30.07.2014
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení. Změna stavby před dokončením ve věci Kanalizace Předměřice nad Labem.
file Veřejná vyhláška

16.06.2014-25.06.2014
Pozvánka na ZO dne 23.6.2014


file Pozvánka na ZO dne 23.6.2014

28.05.2014-28.06.2014
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
file veřejná vyhláška

27.05.2014-16.06.2014
Záměr prodeje pozemku

Obec Předměřice nad Labem má záměr prodat pozemek parc.č. 875/24, který je veden u Katastrálního pracoviště HK na LV 10001 - obec Předměřice nad Labem o výměře 37 m2,.
file Záměr prodeje pozemku

27.05.2014-16.06.2014
Záměr prodeje pozemků

Obec Předměřice nad Labem má záměr prodat část pozemků parc.č. 102/25, celk.výměra 1103 m2-prodej výměra 27 m2, parc.č. 102/28, celk.výměra 1846 m2-prodej výměra - 452m2,parc.č. 102/29, celk. výměra 48 m2- prodej výměra 25 m2.
file Záměr prodeje pozemků

08.05.2014-20.05.2014
Pozvánka na zasedání ZO dne 19.5.2014


file Pozvánka na zasedání ZO dne 19.5.2014

07.05.2014-31.05.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu-květen 2014


file Oznámení o době a místě konání voleb - Evropský parlament 2014

25.04.2014-30.05.2014
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2014

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2014
file Daň z novitosti _3
file Daň z novitosti _2
file Daň z nemovitosti _ 1

24.04.2014-24.05.2014
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Vlastník-Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Provozovatel - Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové:
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
file Tabulka - 2
file Tabulka - 1

09.04.2014-30.06.2014
Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předměřice nad Labem za rok 2013

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce předměřice nad labem za rok 2013
file CH-Výkazy ZŠ a MŠ
file H-Závěrečný účet ZŠ a MŠ-úvod
file G-Opatření-Audit
file F-Audit
file E-Výkaz zisku a ztráty
file D-Rozvaha
file C-Příloha
file B-Fin 2-12M k 31.12.2013
file A-Závěrečný účet - úvod

08.04.2014-31.05.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu 2014

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu - 23. a 24.květen 2014
file Sídlo volebních okrsků - volby květen 2014

28.03.2014-28.04.2014
Mimořádná veterinární opatření

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření.
file Vyhláška - veterinární opatření

25.03.2014-30.04.2014
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.
file Výzva pro vlastníky nemovitostí
file Seznam vlastníků nemovitostí

24.03.2014-30.05.2014
Volby do Evropského parlamentu 2014

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise do Evropského parlamentu - květen 2014.
file Volby 2014-1

06.03.2014-18.03.2014
Pozvánka na ZO dne 17.3.2014


file Pozvánka na ZO dne 17.3.2014

12.02.2014-12.03.2014
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Revitalizace železniční trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov" zařazeného v kategorii II, bod 9.2 přílohy č.1 zákona
file Veřejná vyhláška - revitalizace trati

05.02.2014-05.03.2014
Veřejná vyhláška - HelaPC

Veřejná vyhláška - Rozhodnutío umístění stavby. Liniová stavba elektronických komunikací, optický kabel HelaPC Předměřice nad Labem-Locenice.
file Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

21.01.2014-21.02.2014
Veřejná vyhláška - ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem

Věřejná vyhláška Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Labem - převzetí písemnosti
file Veřejná vyhlaška ZŠ

09.12.2013-20.12.2013
Pozvánka ZO dne 16.12.2013

Pozvánka na ZO dne 16.12.2013
file Pozvánka na ZO dne 16.12.2013

02.12.2013-02.12.2013
Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení územního žízení - Liniová stavba elektronických komunikací optický kabel HelaPC Předměřice nad Labem - Lochenice v obci Předměřice nad Labem a Lochenice.
file Veřejná vyhláška - HelaPc

22.11.2013-22.12.2013
Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu Obce Předměřice nad Labem na rok 2014
file Návrh rozpočtu na rok 2014

14.11.2013-30.11.2013
Pozvánka na ZO dne 25.11.2013

Pozvánka na Zastupitelstvo obce dne 25.11.2013
file Pozvánka na ZO dne 25.11.2013

12.11.2013-06.12.2013
Návrh výroku územního rozhodnutí

Veřejná vyhláška NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ze dne 8.11.2013
file NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ze dne 8.11.2013

31.10.2013-00.00.0000
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 - listopad 2013) návrh
file Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

29.10.2013-29.11.2013
Oznámení o výsledku voleb v obci Předměřice nad Labem

Oznámení o výsledku voleb v obci Předměřice nad Labem do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013.
file Výsledky voleb v obci

08.10.2013-30.10.2013
Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - říjen 2013.
file Oznámení o místě konání voleb

25.09.2013-31.10.2013
Volby 25.-26.10.2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané dne 25.-26.10.2013
file Volební okrsky a komise
file Volební okrsky a volební komise

07.08.2013-07.09.2013
Záměr obce

Záměr obce prodat část pozemku p.č. 562/32 o výměře cca 20 m2 v obci a katastrálním území Předměřice nad Labem.
file Záměr obce prodat část pozemku p.č. 562/32

18.07.2013-05.08.2013
Návrh koncepce"Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020" 2

Návrh koncepce"Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020"včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.
file Rozeslani navrhu a SEA-SR KHK 2014-2020

08.07.2013-08.08.2013
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2012

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2012.
file Vyúčtování ceny vodného a stočného - rok 2012

10.06.2013-10.07.2013
Nařízení Státní veterinární správy-varroáza včel

Nařízení Státní veterinární správy na mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel
file opatření - varroáza včel

10.06.2013-20.06.2013
Pozvánka na zasedání ZO dne 17.6.2013


file Pozvánka na zasedání ZO dne 17.6.2013

05.06.2013-05.07.2013
Vyhlášení nouzového stavu

Vláda České republiky vyhlašuje nouzový stav z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy.
file Zrušení zkoušky sirén
file Nouzový stav povodně 2013

21.05.2013-06.06.2013
Závěr zjišťovacího řízení

Závěr zjišťovacího řízení dle § 10d zákona č. 100/2001 Sb.,ke koncepci " strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2013 - 2020"
file Závěr zjišťovacího řízení

21.05.2013-21.06.2013
Upozornění na chybný účet - daň z nemovitosti

Tisková zpráva Generálního finačního ředitelství - upozornění plátcům daně z nemovitosti na chybný účet a uvedení správného čísla bankovních účtů pro placení daně z nemovitosti.
file Správná čísla bankovních účtů pro placení daně z nemovitosti

09.05.2013-21.05.2013
Pozvánka na ZO dne 20.5.2013

Pozvánka na zasedání ZO dne 20.5.2013
file Závěr zjišťovacího řízení
file Pozvánka na ZO dne 20.5.2013

07.05.2013-22.05.2013
Dodatečné informace k výběrovému řízení

Dodatečné informace k výběrovému řízení na víceúčelový zametací stroj.
file Dodatečné informace k výběrovému řízení - víceúčelový zametací stroj

29.04.2013-15.05.2013
Zadávací dokumentace - zametací stroj

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na víceúčelový zametací stroj.
file Výzva k podání nabídky - zametací stroj

29.04.2013-15.05.2013
Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti
file Oznámení o uložení písemnosti

23.04.2013-10.06.2013
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2013

Veřejná vyhláška o dani z nemovitosti na rok 2013 obsahuje obecné informace o dani z nemovitosti a informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitosti v roce 2013 + splatnost daně z nemovitostí.
file Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitosti v roce 2013 a splatnost daně z nemovitosti
file Daň z nemovitosti - obecné informace

28.03.2013-28.04.2013
Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením - "cyklostezka 1-5"

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením - Cyklostezka úsek 1-5"
file Situace o změně stavby
file Řízení o zěmně stavby

28.03.2013-28.04.2013
Mimořádná veterinární opatření

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel.
file Nařízení
file Vyhláška

12.03.2013-10.04.2013
Výběrové řízení na pozemek parc.č.2424

Výběrové řízení na pozemek parcelní č. 2424
file Výběrové řízení parc.č.2424

11.03.2013-20.03.2013
Pozvánka na ZO dne 18.3.2013

Pozvánka na Zastupitelstvo obce dne 18.3.2013
file Pozvánka na ZO dne 18.3.2013

06.03.2013-07.03.2013
Závěrečný účet 2012

Závěrečný účet obce Předměřice nad Labem a Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Labem.
file zaverecny ucet zs ms
file zprava auditora
file vysledovka
file rozvaha
file priloha
file fin212
file komentar

20.02.2013-08.03.2013
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby
file Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

11.02.2013-11.03.2013
Vyhlaska cyklostezka HK-Kuks

Veřejná vyhláška Územní rozhodnutí č. 6/2013 o umístění stavby:
"Cyklostezka Hradec Králové - Jaroměř - Kuks"
file Verejna vyhlaska - cyklostezka HK-Kuks

22.01.2013-08.02.2013
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku ze psů
file Vyhláška o místním polatku ze psů

15.01.2013-31.01.2013
Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky

Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky.
file Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky.

15.01.2013-02.02.2013
Oznámení o záměru pronájmu Fitness a sauny ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem

Obec Předměřice nad labem ve smyslu zákona o obcích ( zákon č. 128/2000 Sb.) zveřejňuje záměr pronájmu nemovitého majetku - Fitness a sauna ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem.
file Oznámení o záměru pronájmu nemovitého majetku - Fitness a sauny ve sportovní hale v předměřicích nad Labeml

14.01.2013-31.01.2013
Výsledky 1.kola volby prezidenta ČR v obci Předměřice nad Labem

Výsledky 1.kola volby prezidenta ČR 2013 v obci Předměřice nad Labem
file Vysledky 1.kola volby prezidenta ČR

11.01.2013-11.01.2013
Informace FU pro plátce daní


file Informace pro danove poplatniky

12.12.2012-31.12.2012
Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
file Veřejná vyhláška - novostavba rod. domu

12.12.2012-20.12.2012
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Oznámení o době a místě prvního zasedání okrskové volební komise pro konání volby prezidenta České republiky 2013.
file Volba prezidenta ČR 2013

12.12.2012-15.01.2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 2013

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 2013.
file Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 2013

10.12.2012-10.12.2012
Pozvánka na zasedání ZO dne 10.12.2012

Pozvánka na zasedání ZO dne 10.12.2012
file Pozvánka na zasedání ZO dne 10.12.2012

23.11.2012-20.12.2012
Oznámení o záměru pronájmu

Obec Předměřice n/L ve smyslu zákona o obcích zveřejňuje záměr pronájmu nemovitého majetku - Fitness a sauna ve sportovní hale v Předměřicích n.L.
file Oznámení o záměru pronájmu

21.11.2012-15.12.2012
Návrh rozpočtu pro rok 2013

Návrh FV obce ze dne 20.11.2012.
file Návrh rozpočtu pro rok 2013

21.11.2012-15.01.2013
volba prezidenta republiky - leden 2013

Informace o sídle volebního okrsku pro volbu prezidenta republiky - leden 2013
file Volba prezidenta republiky - leden 2013

19.10.2012-05.11.2012
Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení - jednání: Ocelová hala pro likvidaci autovraků,Předměřice nad Labem
file Oznámení o zahájení řízení

25.09.2012-25.09.2012
Zateplení základní školy

Informace operačního programu životního prostředí
file Výsledna_listina

25.09.2012-15.10.2012
Volby do zastupitelstev krajů 2012

Oznámení o době
file Volby do ZK 2012

14.09.2012-25.09.2012
Pozvánka na zasedání ZO dne 24.9.2012

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem dne 24.9.2012
file Pozvánka na ZO dne 24.9.2012

28.08.2012-12.10.2012
Stanovení volebního okrsku

Volby do zastupitelstev krajů - 12.a 13.října 2012 - Stanovení volební okrsku v obci Předměřice nad Labem.
file Volby říjen 2012- volební okrseky

01.08.2012-18.08.2012
Rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí a provedení stavby: Novostavba garáže pro dva automobily u RD, Předměřice nad Labem.
Stavební povolení - dvougaráž č.p. 260.
file Rozhodnutí o umístění stavby

11.06.2012-19.06.2012
Pozvánka na zasedání ZO dne 18.6.2012

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Předměřice nad Labem konaného dne 18.6.2012
file Pozvánka na ZO dne 18.6.2012

11.06.2012-25.06.2012
Veřejná vyhláška

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Novostavba garáže pro dva automobily u rod. domu č.p. 156 v obci Předměřice nad Labem.
file Veřejná vyhláška

10.02.2012-10.03.2012
Závěrečný účet 2011

Závěrečný účet obce Předměřice nad Labem a Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Labem.
file komentar
file fin212
file zaverecny_ucet
file rozvaha_zaverecny_ucet
file vysledovka_zaverecny_ucet
file zprava_auditora
file zaverecny_ucet

08.12.2011-20.12.2011
Pozvánka na zasedání ZO dne 19.12.2011


file Pozvánka na zasedání ZO dne 19.12.2011

25.11.2011-16.12.2011
Návrh rozpočtu R 2012


file Návrh rozpočtu R 2012

01.11.2011-18.11.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - Matex HK

Rozhodnutí o umístění stavby: Skladová hala včetně přiléhajících zpevněných ploch v areálu firmy MATEX HK s.r.o. v obci Předměřice n/L
file Rozhodnutí o umístění stavby - MATEX HK

26.10.2011-26.11.2011
Vyhláška - rekonstrukce a přístavba rodinného domu č.p. 157 v Předměřicích n/L


file Vyhláška - rekonstrukce a přístavba rod. domu č.p. 157 v Předměřicích n/L

21.10.2011-21.10.2011
Pozvánka na ZO dne 31.10.2011


file Pozvánka na ZO dne 31.10.2011

10.10.2011-10.10.2011
Záměr prodeje obecních pozemků


file Záměr prodeje obecních pozemků

23.09.2011-15.11.2011
Podzimní svoz odpadu - upozornění občanům obce

Podzimní svoz odpadu v sobotu 5.11.2011
file Podzimní svoz odpadu

20.09.2011-28.09.2011
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - žádost o zveřejnění oznámení
file Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje

19.09.2011-28.09.2011
Zveřejnění nabídky pozemků k prodeji

Veřejná vyhláška Pozemkového fondu ČR - zveřejnění nabídky pozemků k prodeji
file Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji
file Veřejná nabídka pozemků - Pozemkový fond ČR

08.09.2011-08.10.2011
Veřejná vyhláška -rozhodnutí - Kanalizace Předměřice - změna č.1


file Veřejná vyhláška - rozhodnutí - kanalizace Předměřice

18.08.2011-10.09.2011
Vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby a provedení stavby: Přístavba zahradního skladu u rodinného domu čp. 463 v ulici Labská obci Předměřice nad Labem
file Vyhlážka - rozhodnutí o umístění a provedení stavby

16.08.2011-31.08.2011
Prodloužení platnosti staveb.povolení - komunikace Lochenice n/L


file Prodloužení platnosti staveb. povolení - komunikace Lochenice

05.08.2011-20.08.2011
Vyhláška - kanalizace Předměřice n/L

Kanalizace Předměřice nad Labem - změna č. 1
file Vyhlaáška kanalizace Předměřice nad Labem

25.07.2011-02.08.2011
Pozvánka na ZO dne 1.8.2011


file Pozvánka na ZO dne 1.8.2011

01.07.2011-16.07.2011
Změna rozhodnutí o umístění stavby

Dostavba kanalizace, rekonstrukce a rozšíření stok - změna č.1 - Předměřice nad Labem
file Změna rozhodnutí o umístění stavbyz

17.06.2011-04.07.2011
Rozhodnutí o umístění stavby

Umístění stavby: garáž, zpevněná plocha, zvýšení oplocení
file Rozhodnutí o umístění stavby

23.05.2011-01.06.2011
Pozvánka na ZO dne 30.5.2011


file Pozvánka na ZO dne 30.5.2011

17.05.2011-10.06.2011
Sčítání lidu - došetřování

Oznámení o došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů
file Došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů
file Oznámení o došetřování

11.05.2011-01.06.2011
Oznámení o zahájení řízení

Oznámení o zahájení řízení - jednání: Dostavba kanalizace - Předměřice nad Labem
file Oznámení o zahájení řízení

03.05.2011-03.06.2011
Oznámení o zahájení řízení

Oznámení o zahájení řízení - jednání: garáž, zpevněná plocha
file Oznámení o zahájení řízení

21.04.2011-09.05.2011
Opravne rozhodnuti - cyklostezka úsek 1-5

Opravné rozhodnutí stav. povolení Cyklostezky úsek 1-5
file

19.04.2011-19.05.2011
Konkurzní řízení

Konkurzní řízení na ředitele Základní školy a mateřské školy v Předměřicích nad Labem
file

14.04.2011-25.04.2011
Pozvánka na ZO dne 21.4.2011

Pozvánka na ZO dne 21.4.2011
file Pozvánka na ZO dne 21.4.2011

04.04.2011-12.04.2011
Pozvánka na ZO

Pozvánka na ZO dne 11.4.2011
file

14.03.2011-30.03.2011
Informace - sčítání lidu

Informace o sčítacích obvodech a sčítacích komisařích v obci Předměřice n/L.
file Sčítací obvody a sčítací komisaři
file Sčítací obvody a sčítací komisaři
file Sčítací obvody a sčítací komisaři

03.03.2011-30.03.2011
Závěrečný účet 2010

Závěrečný účet obce Předměřice nad Labem za rok 2010

Sládá se z účtu obce a účtu základní školy ve formátu pdf ke stažení
file Závěrečný účet 2010
file Základni škola - Výsledovka 2010
file Základní škola - Informace dle paragrafu 4..
file Základní škola stav účtu v knize podrozvahových účtů
file Základní škola - rozvaha
file Základní škola - výkaz zisků a ztrát
file Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
file Příloha k 31.12.2010
file Výkaz zisků a ztrát k 31.12. 2010
file Rozvaha k 31. 12. 2010
file Výkaz FIN2-12M k 31.12.2010

22.02.2011-10.03.2011
Oznámení o záměru

Pronájem nebytových prostor pro provoz lékárny.
file Záměr

18.01.2011-04.02.2011
Stavba Cyklostezka Hradec Králové - Jaroměř - Kuks",

Dokumenty ke stavbě cyklostezky Cyklostezka Hradec Králové - Jaroměř - Kuks" v pdf ke stažení
file Stezka přehledná
file Stavební povolení

28.12.2010-30.06.2011
Daň z nermovitostí 2011

Informace pro poplatníky daně z nemovitostí od roku 2011
file Daň z nemovitostí

01.12.2010-10.01.2012
Územní plán

Územní plán k nahlédnutí v pdf - šest souborů:
file Textový návrh
file Veřejně prospěšné stavby
file Základní členění území
file Vodní hospodářství
file Energetika a radiokomunikace
file Hlavní výkres

07.06.2019
Být policistou je výzvou i šancí
Šest týdnů dovolené ročně, později výsluhový příspěvek nebo ozdravné pobyty a samozřej.
více
19.03.2019
Zápis do prvních tříd ZŠ na školní rok 2019-2020
.
file
více
19.03.2019
Očkování psů
.
file
více
19.03.2019
Velkoodpadní kontejnery_jaro 2019
.
file
více
© 2010 Obec Předměřice nad Labem, Mapa stránek
unisell.eu - Tvorba webových stránek